Καλωσήρθατε στον Επίσημο Ιστοτόπο του Δήμου Σάμου!

Visit
European version 

 

Ο Δήμος Σάμου, σας καλωσορίζει στην επίσημη ιστοσελίδα του.

Αρχική
7η πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
18.07.14

 7η πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.doc 7η πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.doc (49.50 KB)

 

 
8η πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου 2014
11.07.14

8η πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου 2014.doc 8η πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου 2014.doc (80.00 KB)

 

 
7η ειδική πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου 2014
11.07.14

7η ειδική πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου 2014.doc 7η ειδική πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου 2014.doc (60.50 KB)

 

 
Ανακοίνωση:Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου τριάντα (30) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Σάµου, που εδρεύει στην Σάµο
30.06.14

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1 / 2014.pdf ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1 / 2014.pdf (252.89 KB)

 

 
Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) και έκδοση κωδικού πληρωμής απο τα ΚΕΠ
26.06.14
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/ Φ15/19/οικ.14290 
(ΦΕΚ 1580/Β/2014) τα  Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) έχουν τη δυνατότητα 
να υποβάλουν αίτηση για έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου και να εκδίδουν αντίστοιχα τον κωδικό πληρωμής του για όσα παράβολα είναι ενταγμένα στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή e-Παράβολο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Η αρμοδιότητα των ΚΕΠ εξαντλείται στην χορήγηση του μοναδικού ψηφιακού κωδικού του ηλεκτρονικού παραβόλου, στην υποβολή της αίτησης και της παράδοσης στον ενδιαφερόμενο της εκτύπωσης που εκδίδεται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «e-Παράβολο». Τα ΚΕΠ δεν παρακολουθούν την πορεία του «κύκλου ζωής» του παραβόλου ούτε και εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία πληρωμής του. 

Αναλυτικότερα για την υποβολή της αίτησης και έκδοσης κωδικού πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου ισχύουν τα ακόλουθα: 
1. Το φυσικό πρόσωπο ή ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου προσέρχεται στο ΚΕΠ και επιδεικνύει οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο (Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο, Δίπλωμα Οδήγησης ή Βιβλιάριο Ασθενείας) για την απόδειξη της ταυτότητάς του και στη συνέχεια δηλώνει με ευθύνη του τα υποχρεωτικά κατά περίπτωση πεδία στην εφαρμογή «e-Παράβολο». 
2. Στην περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται αίτηση μέσω εκπροσώπου απαιτείται η επίδειξη σχετικής εξουσιοδότησης. 
3. Εφόσον ο αιτών ζητά την έκδοση παραβόλου μεταβλητού τύπου υποδεικνύει με αποκλειστική του ευθύνη το ποσό το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί στο αντίστοιχο πεδίο της εφαρμογής «e-Παράβολο». 
4. Εφόσον ο αιτών το επιθυμεί, δηλώνει με ευθύνη του και επιπλέον προαιρετικά πεδία της εφαρμογής e-Παράβολο. Ειδικά για την περίπτωση επιλογής αποστολής του κωδικού e-Παραβόλου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δηλώνει αποκλειστικά 
την δ/νση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου . 

5. Σε περίπτωση κατά την οποία εμφανίζεται ασυμφωνία  των στοιχείων που έχουν δηλωθεί με τα τηρούμενα στοιχεία του πολίτη στο  πληροφοριακού συστήματος TAXISNET τα ΚΕΠ ενημερώνουν σχετικά τον ενδιαφερόμενο και δεν προβαίνουν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Ο ενδιαφερόμενος έχει την δυνατότητα να υποβάλλει νέο αίτημα για χορήγηση e-παραβόλου δηλώνοντας τα ορθά στοιχεία, διαφορετικά θα πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
6. Μετά την «Οριστική Υποβολή Αιτήματος» και αφού η ηλεκτρονική εφαρμογή έχει ελέγξει σε πραγματικό χρόνο τα στοιχεία του φορολογούμενου, εμφανίζονται στην οθόνη όλα τα στοιχεία του αιτήματος, ο μοναδικός κωδικός παραβόλου/πληρωμής και η καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία ο ενδιαφερόμενος δύναται να πληρώσει το σχετικό ποσό. Τα εν λόγω στοιχεία δύναται και να εκτυπωθούν. 

7) Αν το e-παράβολο απαιτείται σε αιτήσεις διοικητικών διαδικασιών που διεκπεραιώνουν τα ΚΕΠ  τότε η εκτύπωση «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ για χρήση από τον πολίτη» επιδίδεται στον συναλλασσόμενο πολίτη και η εκτύπωση «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ για χρήση από τον φορέα» ενσωματώνεται στον φάκελο της αίτησης προς τον καθ’ ύλην αρμόδιο φορέα υποδοχής του αιτήματος, Αν δεν απαιτείται επιδίδεται στον πολίτη και η εκτύπωση «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ για χρήση από τον πολίτη» και η εκτύπωση «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ για χρήση από τον φορέα» για να την καταθέσει ο ίδιος  στην αρμόδια υπηρεσία.

 

 

                                                              Από την Δ/νση Εξυπηρέτησης
                                                                     του Δήμου Σάμου

 

 

 
Περισσότερα...
<< Αρχική 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  > Τελευταία >>

Αποτελέσματα 1 - 25 από 333